Praktik i Bangkok

Praktik i Bangkok


# What's cooking
Udgivet af Anne Meldgaard, fredag d. 18. januar 2019, kl. 11:13

Lisbeth Schebye fortæller om sin praktik ved Dansk Kirke i Thailand.

Ønsket om at komme til udlandet i min praktikperiode har jeg haft fra start. Jeg studerer religionsstudier og samfundsfag på Syddansk Universitet, og praktikmuligheden ligger under religionsstudierne. Det var ikke nemt at få det stablet på benene, men det lykkedes heldigvis.

Fordi jeg fra starten vidste, at jeg ville forsøge at komme afsted, tog jeg alle valgfag hvert semester og kunne dermed opspare points til et helt semester. Jeg fik 3½ md. praktik, som det har dannet grundlag for mit speciale. I forlængelse heraf holdt jeg 14 dages ferie, hvor jeg oplevede lidt mere af landet.

Det var svært at finde praktiksteder i Asien, hvor jeg gerne ville til. Jeg endte med at betale et bureau for at finde muligheder og fik to, herunder den danske kirke i Thailand. Jeg fik direkte kontakt til præsten, Christa Lund Herum, og vi lavede en lynhurtig og meget løst formuleret aftale. Hun var stort set lige landet selv. Jeg fik styr på visum og den slags, og så rejste jeg. Boligforhold og praktikkens indhold måtte vi finde ud af, når jeg var kommet frem.

De første måneder boede jeg på hostel og indholdet i min praktik, opfandt vi dag for dag. Den sidste måned blev jeg tilbudt at bo hos en expat-familie fra det danske netværk, de sødeste mennesker. Kommunikation og opstart af en ungdomscafé blev hurtigt mine domæner. Jeg deltog i mange møder, men kunne ikke tage med på sygehus- og fængselsbesøg af hensyn til fortrolighed og tavshedspligt. Jeg arbejdede med at skaffe overblik over fondsansøgningsmuligheder til brug for præst og kirkeråd samt andre etableringsopgaver. Nogle dage var det frustrerende ikke at have rutiner eller faste opgaver, men så måtte jeg finde noget at kaste mig over! Det gav en god forståelse for proces og også for det anderledes arbejdsliv, der hersker et sted med ekstrem varme og umulig trafik. Først undervejs gik det for alvor op for mig, hvor unikt det var, at tage del i en opstart. Det blev alt-i-alt et fantastisk grundlag for mit speciale.

Det har været en stor gevinst for min faglighed at være ude. Det viste sig, at al min teoretiske viden kan bruges i virkeligheden. Fx i forståelsen for en anderledes kultur. Thaierne udviser stor åbenhed omkring tro. Når jeg opsøgte deres templer, tog de gerne kontakt, viste rundt og forklarede. Jeg synes, at jeg har oplevet troen mere i handling i Thailand. Den kommer anderledes i spil i et land, hvor den sociale sikring ikke er så udbygget som i Danmark, og her er igen kirke eller tempel pr. automatik. I forhold til mit speciale, som jeg afleverede i december, har kirkeopstarten været mit casestudie. Jeg har lagt vægt på at beskrive den nødvendige drivkraft, den vigtige proces og hvordan præst og menighed arbejder med at skabe identitet. Historik omkring det mangeårige, forudgående arbejde hos DSUK, om hvorfor og hvordan der kunne etableres en kirke, indgår. Også forholdet mellem DSUK og folkekirken samt den økonomi der definerer, hvilken kirke man er nødt til at være, er væsentligt i specialet.

Foruden stof til specialet, har opholdet givet mig en ro omkring mig selv. Jeg har lært, at jeg kan en masse, og jeg har fået stor indsigt i Thailandsk kultur, buddhisme og i, hvordan vi er kristne i Danmark. Jeg har oplevet den kæmpe opbakning andre danskere giver, når man mødes ude. Klimaet betyder meget for menneskers adfærd. I Thailand er man mere umiddelbar og aftaler nemt og hurtigt at mødes. Hjemme kan det være svært at få en aftale med en veninde. Jeg har en større spontanitet og åbenhed med hjem og føler mig fremkaldt på en rigtig god måde. Jeg vil noget mere, og hverdagen skal ikke være så 9-til-4-agtig længere.

Mine råd til andre skal være: Gør det! Men vær i god tid, spar op og søg fonde eller legater min. et halvt år før praktikken. Det ville være fedt, hvis praktik blev SU-berettiget. Så blev det noget nemmere, og man kunne måske slippe for lån, som jeg har været nødt til at tage. Husk også penge til at opleve noget, og hvis du rejser til Aisen, så husk rigeligt med undertøj – for du kommer ikke til at købe noget derude, som passer. Du skal selvfølgelig sørge for korrekte vacciner og forsikringer, og så skal du passe virkelig godt på i trafikken.