HONG KONG | Sømandspræst søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 15:53

Sømandspræst søges til Den Danske Sømandskirke

Stillingen som sømandspræst i Hong Kong og præst for den derværende danske menighed er ledig til besættelse 1. juli/1. august 2019 (eller tidligere).

Om Hong Kong:
Hong Kong er en international storby. Arealmæssigt er Hong Kong på størrelse med Lolland-Falster, og der bor godt 7 mio. mennesker. Kun 40 % af området er bebygget, så bygningerne er høje, og folk bor tæt. Byen er en unik blanding af østlig og vestlig kultur. Der er en hel speciel puls i Hong Kong, som man ikke finder andre steder. Der sker en masse forskellige ting 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og byen har om nogen fortjent prædikatet: ”byen, der aldrig sover”.

Den Danske Sømandskirke:

Kirken er en del af Mariners’ Club, som er et internationalt samarbejde, der ud over Den Danske Sømandskirke består af det engelske Mission to Seafarers, Svenska Kyrkan, det katolske Stella Maris og den tyske Sømandskirke. Mariners’ Club har til huse tæt ved containerterminalen. Her der et kontor på 1. sal og ”Danish Room” på 3.sal, som er ramme om mange af aktiviteterne. På 3. sal bor også assistenten. Kirkerummet befinder sig på 2. sal.

Hong Kong er én af verdens travleste containerhavne. Omkring 4 danskflagede skibe anløber havnen hver uge, og kirken besøger så vidt muligt dem alle sammen, og får af og til besøg af søfolkene i Danish Room. 

Der er omkring 600 - 800 fastboende danskere og Sømandskirken er i høj grad centrum for både det sociale og kirkelige liv i Hong Kong. Et mødested for alle og et dejligt sted at være.

Sømandspræstens arbejde:
Sømandspræsten er ansvarlig for betjeningen af dansk flagedeskibe, som anløber havnen i Hong Kong. 
Præstens besøg på skibet er et værdsat afbræk for de travle søfolk, der ikke møder mange andre end resten af skibets besætningen. De sætter pris på det friske pust ude fra og muligheden for én at tale dansk med, hvilket ikke længere er en selvfølge på danskflagede skibe. Selvom besøget ofte ikke varer længe, bliver der som regel tid til en kop kaffe og en snak.
Sømandspræsten er desuden præst for danskere og danske familier, som bor i Hong Kong. 
Første søndag hver måned er der gudstjeneste med efterfølgende velbesøgte kirkefrokoster i Danish Room.
Der er forholdsvis få kirkelige handlinger. 
Nogle arrangementer ligger fast: Forårs- og efterårsbasar, juletræs-eftermiddag med Luciaoptog, Welcome Home Party og fastelavn. Andre aktiviteter kan variere og skifte efter behov og ideer. 
Af tidligere events kan nævnes: Litteraturkreds, aftengudstjenester, Mortens aften, foredragsaftener.
Derudover er der en årlig konfirmandweekend for konfirmander fra Hong Kong.

Vi søger en præst som:
- er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden 
- har evne og vilje til samarbejde med kirkerådet og med medarbejdere ved kirken, - både ansatte og frivillige, samt de engelske og katolske sømandspræster på stedet.
- vil tage aktivt del i sociale og kulturelle aktiviteter
- kan tackle de specielle forhold for en præst blandt danskere i udlandet
- vil samarbejde med eksterne samarbejdspartnere: dansk konsulat, Handelskammer og andre relevante samarbejdsparter 
- kan omgås søfolk og være i den jargon, man møder på skibet og i havnen

Bolig: 
Der stilles en møbleret lejlighed rådighed. Hong Kong har verdens dyreste huslejer, men det er hensigten at finde en egnet præstebolig i et moderne byggeri. Vi søger efter en 3 værelses lejlighed.
Der betales husleje efter statens regler for benyttelse af tjenestebolig. Der betales for privat brug af el. 
DSUK betaler flytningen for 5 kubikmeter flyttegods, der kan aftales nærmere om evt. opmagasinering af møbler etc. i Danmark. 

Ansættelsesvilkår: 
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk.
• Lønindplacering sker i lønramme 16/31 i lov om tjenestemands lønninger 
• Ansættelsen sker for en fireårig periode med mulighed for forlængelse 
• Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg 
• Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK
• DSUK sørger for aftaler med SKAT, udstationeringsforsikring etc. og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.
• Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år

Kontaktoplysninger (OBS: husk tidsforskel på +7 timer)
Formand for kirkerådet Peter Minor: Mail pminorhkg@gmail.com | Mobil: +852 9156 5152
Vikarpræst i Hong Kong Hans Aage Koller Nielsen: Mail hongkong@soemandskirken.org | Mobil: +852 9490 8562
Udlandsprovst Pia Sundbøll: Mail ps@dsuk.dk | tlf. 70 26 18 28
Tilsynsførende biskop er Peter Skov-Jakobsen, København: Mail: PESJ@km.dk | tlf. 33 47 65 00. 

Ansøgningsfrist: torsdag, den 28. marts 2019 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

Kategorier Ledig stilling præst