SINGAPORE | Sømandspræst søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet ons d. 20. feb 2019, kl. 13:14

Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Singapore

Spændende og udfordrende stilling som sømandspræst i Singapore og sognepræst for den derværende danske menighed er ledig til besættelse 1. juli 2019.

I stillingen ligger dels, at man er ansvarlig for betjeningen af de søfarende ombord på danskflagede skibe, som anløber havnen i Singapore, og lejlighedsvis også de danskflagede skibe, som anløber Tanjung Pelepas (PTP) i Malaysia. Derudover er man præst for de danskere, som bor i Singapore. Til stillingen er knyttet en væsentlig opgave som daglig leder af såvel danske udsendte assistenter som lokalt ansatte medarbejdere.

Singapore 
Singapores havn er blandt verdens største, og i 2018 anløb 441 danskflagede skibe havnen med hel eller delvis dansk besætning. Skibene besøges af sømandspræsten eller sømandskirkens medarbejdere. Skibene ligger ofte i havn i så kort tid, at de søfarende ikke kan nå på besøg i kirken. 
Præsten koordinerer, sammen med assistenterne, skibsbesøg både på havnen i PTP og i Singapore med henblik på at nå flest mulige skibe. Terminalen ligger ca. 45 min. kørsel fra sømandskirken. 
Sømandskirkens praktiske, velfærdsmæssige arbejde overfor danske søfarende og andre søfarende ombord på danskflagede skibe foregår i et samarbejde med Sea Health & Welfare. 

Kirkens drift er afhængig af, at der kan rejses midler. Hele driften, bortset fra lønnen til de fra Danmark udsendte medarbejdere, finansieres ved fundraising. En opgave som præsten deltager i sammen med kirkerådet i Singapore.

Sognepræst for den danske koloni i Singapore 
Der har været sømandskirke og sømandspræst/sognepræst i Singapore siden 1984, og fra 1985 har sømandskirken haft adresse på Mount Faber. I Singapore bor der mellem 1200 og 1500 danskere, hvoraf mange er børnefamilier.  Der er gudstjeneste hver søndag.  I 2018 var der:  7 dåb, 5 konfirmander, 5 kirkelige velsignelser og 1 bisættelse.

Sømandskirken er ramme om mange aktiviteter
Der fejres hvert år jul, fastelavn, Dronningens fødselsdag, Sankthans – og hvad der ellers hører til af faste danske traditioner og fester. En stor årlig julebasar-weekend med op til 2000 besøgende bliver arrangeret, med ca. 70 frivilliges medvirken. Dertil kommer andre faste arrangementer: ”Coffee mornings”, onsdagsfrokoster, foredragsarrangementer, legestue og spisning efter hver gudstjeneste.  

Præsten i Singapore har desuden holdt julegudstjenester i Malaysia og Vietnam. Dette arrangeres og betales af de lokale danske kolonier.

Præsten assisteres i det daglige arbejde af to udsendte assistenter, samt en assistent med ansvarsområde i PTP. Der stilles bil til rådighed for præsten, ligesom der er kirkebil til brug for assistenterne i deres arbejde.
Sømandskirken lægger vægt på at være et åbent hus, hvor alle er velkomne. Mange besøgende, både fastboende og turister kommer forbi til en snak i det daglige. 

Præsten er medlem af kirkerådet og arbejder i det daglige tæt sammen med rådet. Kirkerådet er, i henhold til kirkens vedtægter, ansvarlig over for de lokale singaporeanske myndigheder. 

Præsten i Singapore forventes fortsat tilknyttet Den danske Ambassade i Singapore som socialattaché. Det betyder, at præstens løn i givet fald er skattefri. 

Ægtefælle
Som noget nyt vil der være mulighed for, at en eventuelt medfølgende ægtefælle vil kunne blive ansat i den ene assistentstilling.

Vi søger en præst som
- er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden. 
- har lyst og evner til den særlige opgave at besøge skibe med de deraf følgende samtaler/sjælesorg.
- har evne og vilje til ledelse af såvel de ansatte ved kirken som de mange frivillige.
- vil tage aktivt del i sociale og kulturelle aktiviteter. 
- er indstillet på de specielle forhold, der præger det at være udlandspræst – bl.a. skal præsten sammen med kirkerådet bruge en del tid på at rejse midler til den daglige drift.
- vil samarbejde med lokale danske organisationer: Den Danske Ambassade, DABS (Danish Business Association of Singapore), Danish Supplementary School.
- vil samarbejde med lokale maritime velfærdsorganisationer og andre sømandskirker/missioner. 

Bygningerne
Sømandskirken ligger i et særpræget, men smukt hus fra 1909. Huset ligger i et dejligt, grønt turistområde på Mount Faber, ikke langt fra bycentrum og havnen. Der er en have omkring huset, hvoraf en del er indrettet til legeplads. Der er på området mulighed for at arrangere events med op til 300 siddende personer. 
Selve huset rummer: kirkerum, opholdsrum, kontor, søfartens bibliotek og køkken. 
Et sidehus har offentlige toiletter, køle-/fryserum samt værelser for lokalt ansatte hjælpere. 
 
Selve kirkehuset er en bygning i to etager. Sædvanligvis er førstesalen præstens bolig, men pga. generel dårlig stand anvendes førstesalen ikke pt. Kun stueetagen anvendes, og renovering af husets 1. sal forestår.

Præsteboligen 
Præsteboligen er pt. en lejet lejlighed i et dejligt, stille område. Lejligheden ligger umiddelbart over for havnen og ca. 5 km fra kirken. Den har 3 soveværelser og to badeværelser.
Der betales husleje efter statens regler for benyttelse af tjenestebolig. Der betales for privat brug af el. 

Andre oplysninger 
Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside: www.dkchurch.com.

Ansættelsesvilkår
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Se nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk
• Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger.
• Ansættelsen sker for en fireårig periode med mulighed for forlængelse. 
• Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg. 
• Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK.
• DSUK sørger for aftaler med SKAT, udstationeringsforsikring etc. og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.
• Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år

Kontaktoplysninger (OBS: husk tidsforskel på +7 timer)
Formand for kirkerådet John Iversen, e-mail john.iversen@chrobinson.com, mobil: +65 91888836.
Næstformand for kirkerådet Christian Dam Andersen, e-mail christian_dam_andersen@hotmail.com. 
Udlandsprovst Pia Sundbøll, tlf. 70 26 18 28, ps@dsuk.dk. 
Tilsynsførende biskop Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00. Mail: PESJ@km.dk. 

Ansøgningsfrist: torsdag den 28. marts 2019 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 
En lille video med billeder fra kirken kan rekvireres ved henvendelse til kontor@dsuk.dk. 

Kategorier Ledig stilling præst