SYDNEY | To ungdomsassistenter søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet ons d. 13. mar 2019, kl. 12:33

Ungdomsassistenter søges til Den Danske Kirke i Sydney, Australien

Danske Sømands- og Udlandskirker søger to udadvendte, ansvarsbevidste og dynamiske unge volontører/ungdomsassistenter til Den Danske Kirke i Sydney, Frederikskirken - et afvekslende år med både mange arbejdsopgaver, men også en masse gode oplevelser.

Vi tilbyder: 
- Flybillet retur til Sydney
- Sygesikring under opholdet
- En bolig stillet til rådighed i nærheden af kirken, ca. 40 min. fra centrum
- Rejsekort til fri transport med tog, bus og færge i Sydney
- Telefon og abonnement
- Diæter på 5.600 DKK pr. måned pr. person (skattefri)
- Du får tilbudt en flybillet som tilskud til eventuel ferie i Brisbane og Melbourne
(et besøg hos menighederne dér vil i så fald forventes).
- Du har fri deltagelse i alle kirkens arrangementer.
- Vi vejleder dig i forhold til visumansøgning.

Der foreligger en arbejdsbeskrivelse for begge stillinger med særskilte såvel som fælles ansvarsområder. Angiv i din ansøgning hvilken stilling, du søger.

Stilling 1, tiltrædelse d. 1. juni 2019 (eller snarest derefter, 12 måneders forløb): 
Fokus er bosiddende børnefamilier og ældre, unge rejsende og daglige kontorrutiner: Sidstnævnte er blandt andet telefonpasning og mails, medlemsregistrering, salg i webshop, assistance med nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside og sociale medier, generel kommunikation, koordinering af frivillige samt lettere regnskabsopgaver.
Dertil har du hovedansvar for legegruppen, au-pairs og unge-netværk for rejsende samt for forberedelsen og udførelsen af en række af kirkens kulturelle og sociale events.
I årets mere stille perioder uden en assistent 2, tilfalder nogle af dennes opgaver også assistent 1 efter nærmere aftale med præst og komite (se stilling 2).
Vi forestiller os, du er 23 år eller måske lidt ældre.

Stilling 2, tiltrædelse d. 1. september 2019 (7-9 måneders forløb): 
Fokus er at konsolidere og udbygge et nyetableret netværk for bosiddende, yngre danskere og dansksindede i Sydney - herunder at samle og skabe en bæredygtig relation mellem de yngre generationer og Frederikskirken. 
Du vil også have ansvar for en del administrative opgaver, f.eks. lettere fundraising opgaver, opsætning af Newsletter og kontakt med annoncører, hovedansvar for webshop og varelager, ansvar for strategi på de sociale medier – og i øvrigt dele nogle af assistent 1´s opgaver efter aftale.
Vi forestiller os, du er midt i 20´erne, og du har f.eks. færdiggjort din bachelor.

Fælles for begge stillinger er, at:
Som ungdomsassistent indgår du aktivt i de mangfoldige opgaver omkring kirken i samarbejde med præst og menighedsråd.

Begge assistenter skal i fællesskab engagere sig i kirkens dagligdag samt i julemarkedet og det skandinaviske marked, juleaften, Mortens Aften og andre kulturelle/sociale arrangementer. 
Assistenterne forventes i øvrigt løbende at støtte hinanden i dagligdagens rutiner og at dække ind for hinanden ved fri og fravær.

Begge assistenter vil dertil i forskellig grad møde opgaver i forbindelse med: 
- Kontorarbejdet, som fylder rigtigt meget i hverdagen! 
- Når præsten er bortrejst har ungdomsassistenterne ansvaret for kontoret.
- Kirkeligt arbejde: Medvirken under gudstjenester og konfirmandlejr samt ved sociale arrangementer. Ungdomsassistenterne har ansvar for søndagsskole og legestue for børn samt kontakten til de kreative bazar-damer.
- Praktisk arbejde: Løbende rengøring, oprydning, organisering af kirkekaffe/frokoster, opfyldning af butik m.v.

For at komme i betragtning, forventer vi du kan svare ”ja” til det nedenstående: 
Du....

- har sans for administration, god ordenssans og kan arbejde struktureret. 
- er moden og kan arbejde selvstændigt og tage eget ansvar.
- har gode engelsk- og danskkundskaber: både mundtligt og skriftligt.
- DSUK er en organisation, der arbejder på folkekirkeligt grundlag – du skal fungere som kirkens repræsentant. Vi forventer derfor, at du har aktiv og aktuel erfaring med det kirkelige liv i den danske folkekirke eller til folkekirken tilknyttede organisationer.
- er udadvendt og god til at skabe kontakt til både unge og ældre.
- har godt kendskab til - eller har mod på at give dig i kast med nye IT opgaver (sociale medier, Excel, Publisher, Outlook, Typo3 Webpage, Capsule CRM system, Xero regnskabssystem)
- ikke bange for at tage fat på de praktiske opgaver. 
- Har et godt humør

Der ud over vil det være en fordel hvis du ... 
- er musikalsk / kan spille et instrument eller synge
- har undervisningserfaring

Vi tilbyder derudover:
Et godt arbejdsfællesskab med mulighed for at afprøve sig selv i nye omgivelser med meget varierede opgaver. Ikke to dage er ens. Man skal påregne en gennemsnitlig 37-timers arbejdsuge inklusive kontorpasning mange ugedage i den faste åbningstid kl. 9-16. I øvrigt følges “kirkens arbejdsrytme”, dvs. der er mange ”uregelmæssige” dage. 
Det årlige julemarked i november, hvor der kommer op mod 2000 besøgende samt det skandinaviske marked i maj i samarbejde med de andre nordiske kirker er store, tidskrævende opgaver. Op til og omkring disse events og i visse andre perioder skal man påregne en del overarbejde, som senere afspadseres. 

Du har 30 dages fri på et år og en 5 dages arbejdsuge (fordelt på alle ugens 7 dage). Tidspunkter for hvornår du holder fri, aftales med præst og menighedsråd. 

Ansøgningsfrist: tirsdag den 4. april 2019. 

Ansøgning (husk at angive hvilken stilling du søger) inkl. CV og evt. referencer sendes via mail til Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk.

Nærmere oplysninger hos præst, Bente Holdgaard, på mail: minister@danishchurch.org.au, tel. 0061 2 99808223 eller 0061 421 063 773 (Husk tidsforskel på +8 timer)
En eventuel samtale vil foregå som en skypesamtale tirsdag d. 23. april eller onsdag d. 24. april fra DSUKs kontor i København, hvor også DSUKs HR-medarbejder, Margareta Bærentzen, deltager på stedet sammen med dig.

FAKTA: 
Der menes at være ca. 18.-20.000 danskere, 1. og 2. generation, med deres familier i Australien deraf knapt halvdelen i Sydneyområdet. Desuden er der altid mange danskere på rejse og midlertidigt ophold.
Vi betragter dem alle som en del af kirkens menighed, men en del af dem bidrager også finansielt via et medlemskab og donationer, idet Frederikskirken i Australien ikke får tilskud fra danske eller australske offentlige midler. I Sydney er der ca. 160 medlemsfamilier, i Melbourne ca. 70 medlemsfamilier (integreret i den svenske/skandinaviske sømandskirke) og i Brisbane ca. 40 medlemsfamilier. Dertil er der besøgsmenigheder i Perth, Adelaide og Canberra. Rigtigt mange benytter også kirkens tilbud uden at være faste, betalende medlemmer. Menigheden består af danske emigranter, udstationerede unge familier, mange med børn, samt unge som er på studie, au-pair ophold og lign. 

Yderligere oplysninger kan indhentes på kirkens hjemmeside. www.danishchurch.org.au samt på DSUKs hjemmeside www.dsuk.dk


Her kan du downloade en printvenlige version.

Kategorier Jobs ungderude