Ny overenskomstaftale | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet man d. 1. jul 2019, kl. 13:10

Danske Sømands- og Udlandskirker indgår overenskomstaftale med Præsteforeningen.

En ny aftale er på plads og blev underskrevet 26. juni af hhv. Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen og DSUKs næstformand, Inge Kjær Andersen.

De væsentligste ændringer fra den tidligere aftale omfatter udetillæg til DSUKs præster. Dette vil fremover blive beregnet på en mere gennemskuelig måde og fordelt lige blandt alle præster. Implementeringen sker over to overenskomstperioder, og ingen kan gå ned i løn og tillæg med baggrund i ændringen.

Den anden ændring vedrører social sikring. Denne forbedres, således at også præster der arbejder indenfor EØS dækkes af en forsikring i lighed med præster udenfor EØS. Den sociale sikring skal se til, at de udsendte præster har sammenlignelige forhold omkring lægebesøg og hospitalsindlæggelse, som præster ansat i Danmark.

Overenskomstaftalen dækker perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021.

På billedet fra aftalens indgåelse ses:
Pernille Leding, Lydia Langgaard Djurhuus, Jette Frederiksen, Per Buchholdt Andreasen, Inge Kjær Andersen, Elisabeth Jensen, Tommy Liechti og Christen Staghøj Sinding.

Kategorier Nyheder