AUSTRALIEN | Præst søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet af Anne Meldgaard, ons d. 11. sep 2019, kl. 15:20

Down under! Vil du være præst for danskere i Australien?

Præstestillingen for de danske menigheder i Australien med hovedsæde i Sydney er ledig pr. 1. februar 2020. De danske menigheder i Australien er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, som er præstens arbejdsgiver, og som har overenskomst med den danske Præsteforening.

Vi søger en præst, der

• er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden. 

• har evne og vilje til samarbejde med kirkeråd, ansatte og vores mange frivillige medarbejdere.

• har blik for at den danske kirke i Australien rummer både tradition og fremtid. 

• vil tage aktivt del i sociale og kulturelle aktiviteter. 

• kan tackle de specielle forhold for en præst blandt danskere i udlandet. Bl.a. skal præsten være indstillet på at være aktivt inddraget i fundraising og networking for at profilere kirken. 

Vi forventer

De danske menigheder i Australien forventer at få en præst, og gerne præstefamilie, som er udadvendt og parat til at involvere sig i menighedslivet og i det lokale samfund. Menighederne ønsker en præst, som er leder og kan tage nye initiativer. 

Kirkeligt forventer vi en præst, der favner bredt og engagerer både den kirkevante og den kirkefremmede. Præsten skal være rigtig god til at samarbejde i både kirkelige, kulturelle og folkelige sammenhænge. 

Præsten er meget synlig og naturligt involveret i større arrangementer i det dansk-australske samfund. Solide engelsk-kundskaber er absolut nødvendige.

Vi tilbyder

Som præst i Den Danske Kirke i Australien vil du ud over den traditionelle præstegerning få mulighed for at prøve kræfter med ledelse, administration og udvikling af en mindre NGO i en spændende fremmed kultur. Du vil igennem dit ophold erhverve dig personlige og faglige egenskaber, som vil være et stærkt aktiv, når du vender tilbage til Danmark. Australien er et samfund, som danskere normalt falder let til rette i, og de lokale er generelt venlige og imødekommende og vant til at omgås mennesker fra andre lande.

Den danske kirke i Sydney er hovedkirke og ligger placeret cirka 30 km fra centrum i en etableret middelklasseforstad (Pennant Hills). Ved siden af kirken ligger også præsteboligen.

Den danske præst i Australien betjener danskere i Sydney, Melbourne og Brisbane, men der afholdes også danske gudstjenester i Perth og Canberra.

Menighed Sydney: 140 medlemsfamilier, Melbourne 70 og Brisbane 40. Kirkegang Sydney: 45 i gennemsnit, laveste 15, højeste 200. Altergæster: 20 i gennemsnit. 

Menighedsråd Sydney: 8 medlemmer. Der er herudover selvstændige menighedsråd i Melbourne og Brisbane. Der holdes 42 gudstjenester årligt fordelt på 24 i Sydney, 12 i Melbourne, 4 i Brisbane, samt 4 til 5 julegudstjenester andre steder. 

Præsten rejser således 17-20 weekender årligt. Der er 5-15 dåb årligt, 3-5 begravelser og 2-5 bryllupper. 

Der er et konfirmandhold årligt med 7-15 konfirmander. 

Der er et varieret aktivitetsniveau i kirken: Mor-barn gruppe, seniormøder, søndagsskole under gudstjenesten, danskundervisning, kor, forskellige ungdomsaktiviteter og fejring af alle traditionelle højtider.

Kirken i Sydney er bygget i 1959 med plads til 150. Der er kirkekontor og sakristi. Derudover er der et tilhørende menighedshus fra 1923 med menighedslokaler, scene og renoveret køkken.

Præsteboligen er opført i 2003 og fremstår som en moderne familiebolig beliggende på kirkegrunden ved siden af kirken. Boligen er på 2 etager, i alt 238 kvm med overdækket terrasse. Der er 4 værelser, 3 stuer, kontor og 3 badeværelser. Huset er udstyret med aircondition. Der er to garager med automatiske rulleporte samt 700 kvm grund med anlagt have. 

Der findes gode skoler og institutioner i området. Forretningskvarter og jernbanestation ligger 5 minutters gang herfra, og selve Sydneys centrum ligger i en afstand af 45 minutters togtur.

Øvrige ansatte i kirken

P.t. er der ansat to ungdomsassistenter fra Danmark på 1-årige kontrakter.

Det bør du vide

Der er i alt ca. 9.000 danskere i Australien, foruden turister og backpackere. Den Danske Kirke i Australien er økonomisk støttet af DSUK, men er i høj grad baseret på løbende fundraising og bidrag fra menighederne. Den økonomisk/administrative funktion optager en væsentlig del af menighedsrådenes tid af samme grund, og det forventes, at præsten også spiller en aktiv rolle heri.

Den Danske Kirke i Australien har en lang række kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som i høj grad er baseret på frivilligt arbejde og koordineret af præst og assistenter. Det er menighedsrådenes vision, at dette vigtige arbejde fortsat styrkes og udbygges. Det bør også nævnes, at der er en lang tradition, for at præstens evt. partner har et stort og væsentligt engagement i kirkens liv.

Eksempler på aktiviteter

Julemarked, som er et krævende projekt og kirkens vigtigste indtægtskilde. Skandinavisk marked i samarbejde med andre nordiske/baltiske menigheder. Månedlige ungdomstræf, udflugter og picnics. Danskundervisning for voksne og børn, fastelavn, Sankthansfest, film aftener, kaffeklub og meget mere.

Yderligere information fås hos

Formand for menighedsrådet Peter Maibom på tlf.: 0061 421 285 353 (OBS! Tidsforskel +8 timer) eller mail: peter.maibom@ecowize.com.au og udlandsprovst Pia Sundbøll, tlf.: +45 70 26 18 28, mail: ps@dsuk.dk.

Biskop over Lolland-Falster Stift ,Marianne Gaarden, er tilsynsførende for menigheden og kan kontaktes på tlf.: +45 54 85 02 11, mail: lfstift@km.dk. 

Der kan rekvireres video med optagelser fra præstegård og kirke ved henvendelse til Danske Sømands- og Udlandskirker. Se i øvrigt information om Den danske Kirke i Australien på www.danishchurch.org.au.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er i lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger. Hertil kommer rådighedstillæg og udetillæg. Kirken i Australien er ansvarlig for køb, vedligehold og drift af bil. Der betales efter aftale for privat kørsel.

Ved ansættelse i Danske Sømands- og Udlandskirker bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Man ansættes efter de gældende regler i DSUKs overenskomst med Præsteforeningen. Det er ikke en åremålsansættelse. Imidlertid er det vigtigt, at der i udlandet holdes kirke på en nutidig, folkekirkelig måde. Det er derfor ikke hensigten, at man er præst hos os i en meget lang årrække, men at man derimod er en del af vekselvirkningen mellem folkekirken og udlandskirkerne. Særligt vedrørende stillingen i Australien/Sydney skal der også tages hensyn til de arbejdstilladelser, det er muligt at opnå. I øjeblikket gives tilladelsen for tre år, med mulighed for forlængelse i yderligere tre.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2019 kl. 12.00.

Ansøgning vedlagt en prædiken over selvvalgt tekst sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

For at ansøgningen kan sendes sikkert, anmodes først om et link til en kryptering på mab@dsuk.dk.

Samtalerne finder sted i uge 44/45.

Se i øvrigt www.dsuk.dk for mere udførlig omtale af Danske Sømands- og Udlandskirker.

Kategorier Ledig stilling præst