Konstituering af bestyrelsen | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet tor d. 17. okt 2019, kl. 15:11

I forlængelse af valg til bestyrelsen på årets repræsentantskabsmøde, har bestyrelsen på møde primo oktober konstitueret sig med Inge Kjær Andersen som næstformand.

På billedet ses bestyrelsen 2019 samt udlandsprovst og administrationschef. Dog mangler Karina Sillesen Elmquist.

Også referat fra repræsentantskabsmødet er godkendt og underskrevet af dirigenten. Det kan du læse her.

Oppe fra venstre mod højre ses: Peter Skov-Jakobsen, Per Poulsen-Hansen, Anders Molt Ipsen, Bjarne Tvilde, Hans Mørk Janus, Anders Vestergaard, Inge Kjær Andersen, Finn Egeriis, Carsten Bøgh, Tommy Liechti, Carl Bjarkam, Marianne Christiansen, Ole Stevns, Pia Sundbøll, Marianne Gaarden og Anne E. Jensen.

Kategorier Nyheder