Danske Sømands- og Udlandskirker søger udlandsprovst (generalsekretær) | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet fre d. 7. feb 2020, kl. 13:30

Stillingen som udlandsprovst (generalsekretær) er ledig til besættelse den 1. maj 2020.

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) har som hovedformål på evangelisk-luthersk grund og i tilslutning til Den danske Folkekirke at varetage den kirkelige betjening af danske i udlandet, at ansætte og udsende præster og medarbejdere, at medvirke til dannelse og opretholdelse af kirker i udlandet samt at være bindeled mellem folkekirken og Dansk Kirke i Sydslesvig

Om stillingens indhold:

• Provsten er øverste leder af DSUKs sekretariat og foresat for alle ansatte i DSUK. 

• Provsten forestår det administrative tilsyn med kirker og menigheder i såvel udlandskirkerne som Dansk Kirke i Sydslesvig. 

• Sammen med biskopperne fører udlandsprovsten det gejstlige tilsyn med præster i udlandskirkerne. Tilsynets omfang og tilrettelæggelse aftales med den enkelte tilsynsførende biskop. 

• Provsten fungerer som bindeled mellem organisationen, de udenlandske menigheder, Dansk Kirke i Sydslesvig, og de relevante myndigheder og foretager de hermed forbundne dispositioner. Dette forudsætter også besøg hos præster og menigheder verden over. 

• Provsten deltager i bestyrelsens møder, og fungerer i øvrigt i samvirke med bestyrelsen. 

Personlige og faglige egenskaber:

Ved udvælgelse af kandidater vil der både blive lagt vægt på forudgående ledelseserfaring og på erfaringer fra og kendskab til DSUK, enten som ansat eller frivillig. 

Da udlandsprovsten skal være en inspirerende samtalepartner for præster og menighedsråd, forventer vi at vedkommende er teologisk bredt orienteret og pastoralt erfaren og i øvrigt finder det naturligt at være en del af den teologiske og pastorale samtale i samtiden. Provsten skal desuden have gode kundskaber i hovedsprogene.

Det forventes i øvrigt:

• at provsten har evner i forbindelse med konflikthåndtering 

• at provsten er empatisk og har stærke sociale kompetencer 

• at provsten samarbejder med udlandkirkerne i respekt for, at der kan være forskelle på danske udlandsmenigheder og menigheder i Danmark

• at provsten er indstillet på et betydeligt antal rejsedage og stor fleksibilitet i opgaveløsningen

• at provsten vil holde af en hverdag, hvor man ofte ikke ved, hvad dagen bringer og i øvrigt kan lide at være på

Den daglige arbejdsplads:

DSUKs sekretariat Smallegade 47, 2000 Frederiksberg. Der er p.t. ansat 8 dygtige og dedikerede medarbejdere.

Lønvilkår og ansøgningsfrist:

Stillingen er indplaceret i lønramme 38. Der ydes tillæg til stillingen med afrundede grundbeløb 31. marts 2012 på 19.300 kr. og 21.100 kr.  Pensionsordning i pensionskassen af 1950.

Ansøgningen stiles til DSUKs bestyrelse og sendes til Københavns biskop, Nørregade 11, 1165 København K. eller pr. mail til kmkbh@km.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen på telefon 33 47 65 03, og DSUKs formand Anne E. Jensen på telefon 51 50 65 55. 

Ansøgningsfrist den 28. februar 2020 kl. 12.00

Læs mere om Danske Sømands- og Udlandskirker på www.dsuk.dk. 

Kategorier Ledig stilling andre