GÖTEBORG | Ungdomsassistent søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet fre d. 14. feb 2020, kl. 15:50

Danske Sømands- og Udlandskirker søger en ungdomsassistent på deltid til Den Danske Sømandskirke i Göteborg i perioden fra 1. maj til 31. december 2020.

Dansk Sømandskirke i Göteborg er folkekirke og kulturhus for 5.000 danskere og efterkommere af danskere bosat i Sveriges andenstørste by. I byen bor mange danske unge og studerende, som vi de senere år har øget indsatsen overfor. Med unge menes personer i alderen 18 til 30 år. Ungdomsassistentens primære opgave bliver at øge denne indsats i samarbejde med kirkens sømandspræst og frivillige unge. Kirkens præst er også menighedspræst for danskerne i Stockholm.

Arbejdet består i: 

• Udvikling af events og faste aktiviteter for unge både i kirkens lokaler og ude i byen.

• Opbygning af netværk for og med unge danskere i job, praktik eller under uddannelse i Sverige. 

• Planlægning og afholdelse af kulturelle og sociale aktiviteter for unge.

• Organisering af og deltagelse i madklub og ungeaftener.

• Udvikling af aktiviteter for studerende, herunder studiestartsarrangementer.

• Deltage i aktivitetsudvalg og PR-udvalg med særlig fokus på unge.

• Opbygning af netværk mellem unge og kirkens øvrige generationer fx en fadderordning.

• Planlægning og deltagelse i enkelte aktiviteter for unge i Stockholm. 

Stillingen er:

• En deltidsstilling med gennemsnitlig 15-timers ugentlig arbejdstid, men varierende efter sæson.

• En projektstilling finansieret ved et legat. Er stillingen en succes, søges legatet forlænget.

• Fleksibel i forhold til eksamensperioder, ferier og tilrettelæggelse af arbejdstiden efter aftale med Sømandspræsten. 

Vi tilbyder: 

• Stillingen er ulønnet, men der gives skattefrie diæter på DKK 5.000 pr. måned.

• Mulighed for, at du kan sætte dit præg på stillingen.

Vi forventer, at du: 

• Tilhører målgruppen på 18-30 år.

• Er en udadvendt, fleksibel, kreativ og initiativrig ung person.

• Har gode danskkundskaber og forstår svensk i rimelig grad.

• Har organisationstalent.

• Har gode IT-kundskaber eller ikke er bange for at få dem.

• Er villig til at arbejde på skæve tidspunkter, herunder aften og weekender. 

• Er god til at samarbejde og samtidig kan handle selvstændigt.

• Er villig til at påtage dig praktisk arbejde i forbindelse med dine opgaver.

• Ikke kan alt, men er villig til at lære alt, som er nødvendig for at kunne løse opgaven, herunder det at bede om hjælp og ikke være bange for at fejle. 

Vi håber desuden, at du: 

• Har erfaring med ungdomsarbejde eller lederarbejde fra fx spejderbevægelsen, idrætsverden eller som rusvejleder på en uddannelse. 

• Er musisk, måske endda spiller et instrument eller har korledererfaring. 

Du kan finde mere information om kirken og dens aktiviteter på www.dkig.se, på kirkens facebookside ”Dansk Sømandskirke – Kulturhus og Folkekirke i Göteborg” eller facebookgruppen ”Danskere i Göteborg”.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Sømandspræst Lars Ulrich Kofoed på tlf +46 (0)72 037 2811 eller mail luk@km.dk . 

Ansøgningsfrist er: onsdag den 18. marts 2020 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og relevante bilag sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mail til mab@dsuk.dk. Samtaler forventes at blive afholdt i Sømandskirken tirsdag, den 31. marts 2020 eller på DSUKs sekretariat i Smallegade 47, Frederiksberg onsdag, den 1. april 2020. 

Kategorier Jobs ungderude