SYDFRANKRIG | Seniorpræst søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet tor d. 7. maj 2020, kl. 09:27

Danske Sømands- og Udlandskirker søger en aktiv, pensioneret præst til ulønnet tjeneste i Den Danske Kirke i Sydfrankrig med bopæl i Nice/Cannes-området i 9 måneder årligt.

Forventet tiltrædelse 1. december 2020.

På grund af den p.t. manglende dobbeltbeskatningsaftale mellem Frankrig og Danmark vil præstens tilstedeværelse i Frankrig normalt være begrænset til maksimalt 179 dage pr. kalenderår. Præstens opholdskalender afstemmes med kirkekomiteen, således at alle kirkelige højtider m.v. kan indpasses med de givne opholdsbegrænsninger. Der må i sagens natur påregnes en vis rejseaktivitet, og der er budgetmæssigt taget højde herfor.

Det er håbet, at vi kan ansætte en præst, som vil påtage sig opgaven i mindst 2 år helst 3 år med mulighed for forlængelse. Præstestillingen er ulønnet. Men der udbetales diæter. Herudover er alle udgifter til præstebolig, tjenstlig transport og kontorhold dækket. Bil stilles til rådighed i Frankrig.

Alle gudstjenester holdes på dansk. Dog kan der til tider være ønske om velsignelser eller begravelser på fransk/dansk, hvorfor et vist kendskab til fransk vil være en fordel.

Præsten forestår gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der afholdes normalt 2 månedlige gudstjenester skiftende mellem Beaulieu og Cannes samt p.t. 3 gudstjenester årligt i Var-departementet efter behov. Kirkekomiteen hjælper med de praktiske forhold vedrørende afholdelse af gudstjenester. Præsten forestår andre kirkelige handlinger efter behov i hele Sydfrankrig.

Præsten varetager de almindeligt forekommende pastorale opgaver, herunder forberedelse af konfirmander, dåb, kirkelige velsignelser og begravelser. Præsten må være indstillet på at forrette kirkelige velsignelser i det fri.

Menighedsrådet udgiver et kirkeblad, der udsendes fem gange årligt, hvor præsten fungerer som kirkebladets redaktør. Derfor er det en fordel med gode IT- færdigheder, herunder programmerne InDesign og ChurchDesk. Evt. kan oplæring i disse programmer tilbydes.

Præsten deltager aktivt i forberedelserne til og gennemførelsen af den årlige julebasar i samarbejde med kirkekomitéen. Præsten deltager aktivt i andre fundraising-aktiviteter, herunder også ansøgninger/kontakt til fonde. Det er vigtigt, at præsten kan opbygge et godt samarbejde med de mange frivillige, som gør et aktivt og stort arbejde for at bevare og udvikle den danske menighed i Sydfrankrig. Udviklingen vil i de kommende år specielt være rettet mod de yngre danske og dansk/franske familier i Sydfrankrig. Præsten er leder af kirkens litteraturkreds. Præsten planlægger og koordinerer sammen med kirkekomitéen arrangementer med kirkeligt, kulturelt og socialt indhold.

Menighedsrådet ser gerne et opsøgende pastoralt og sjælesørgerisk arbejde tilpasset en udlandsmenigheds vilkår.

Om kirken

Den Danske Kirke i Sydfrankrig er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Kirken fejrede i 2018 sit 40-års jubilæum. Kirken har indtil d.d. stort set været selvfinansierende - dog på det seneste med støtte fra Danske Sømands- og Udlandskirker. Kirkens indtægter stammer fra bidrag og donationer fra menigheden, betaling for kirkelige handlinger, samt fra afholdelse af forskellige arrangementer året igennem, herunder den vigtigste, julebasaren.

Der skønnes at være ca. 3.000 fastboende danskere i Sydfrankrig. Størstedelen af dem er pensionister. Men der er også en del yngre arbejdende familier af både dansk og dansk/fransk herkomst. Der er generelt god deltagelse til gudstjenester og arrangementer.

I 2019 blev der holdt 27 gudstjenester. Derudover var der 5 kirkelige velsignelser, 1 bisættelse samt 7 konfirmander. Konfirmander undervises i præsteboligen ca. 1 lørdag pr. måned. Dertil arrangeres der konfirmandrejse som regel i samarbejde med kirken i Paris.

Om præsteboligen

Præsteboligen ligger på 154, Avenue de la Colle, villa 8, 06800 Cagnes sur Mer. Boligen er på 100 kvm i 2 plan samt en kælder på 50 kvm. I kælderen opmagasineres kirkens udstyr og arkiv etc. Der findes ikke særskilt kontor, men det ene af de fire værelse kan indrettes til dette. Stueplan består af køkken, entré, lille toilet samt stue/alrum. I tilknytning til stuen er et mindre værelse med udgang til have. 1. sal består af toilet, badeværelse med badekar, to mindre værelser samt et soveværelse med altan. Møblering ud over den eksisterende aftales med kirkekomiteen. Til boligen er en overskuelig have.

Boligen ligger for enden af vænget i et fredeligt område. Der er supermarked tæt på. Banegård ligger ca. 3 km fra boligen. Der går bus fra Nice og Nice lufthavn til boligen. Boligen ligger i udkanten af Cagnes sur Mer, små 4 km fra den dejlige strandpromenade.

Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker - www.dsuk.dk.

Den Danske Kirkes hjemmeside er: eglisedanoise.org hvor der er megen god information om Den Danske Kirke i Sydfrankrig – inkl. de seneste numre af kirkebladet.

Kontaktoplysninger

Nærmere oplysninger fås hos formanden for kirkerådet, Jesper Bitsch, tlf. +33 (0)6 60 22 73 65, e-mail: jesper@eglisedanoise.org , pastor emeritus Niels Grymer tlf. +33 (0)6 60 81 64 48, e-mail: Pasteur@eglisedanoise.org og hos Danske Sømands- og Udlandskirker, kommende udlandsprovst Selma Ravn, tlf. +33 142 561 284, e-mail: pastor@frederikskirkenparis.dk

Tilsynsførende biskop er biskop Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00. Mail: pesj@km.dk

Ansøgningsfrist: tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk

Her kan du se fotos fra præstelivet i Sydfrankrig.

Kategorier Ledig stilling præst