HAMBORG | Ny sømandspræst søges | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet tor d. 7. maj 2020, kl. 11:25

Danske Sømands- og Udlandskirker søger sømandspræst og præst til Den Danske Sømandskirke i Hamborg (Benediktekirken). 

Tiltrædelse fra 1. september 2020 – eller snarest derefter.  

Vi søger en præst, som:

 • er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende og aktuel måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag.  
 • kan tackle de specielle forhold, det er at være præst i en dansk kirke i udlandet.
 • kan begå sig på tysk.
 • kan være en dynamisk og inspirerende præst.  
 • vil videreføre og udbygge arbejdet for de unge.
 • har evne og vilje til konstruktivt samarbejde med de øvrige medarbejdere ved kirken, beboere i kirken, menighedsråd og frivillige medarbejdere.
 • foretager skibsbesøg og er en støtte til danske søfolk på skibe, der anløber havnen.   
 • kan være med til at videreudvikle Den Danske Sømandskirke i Hamborg som et dansk kulturhus i byen og derved medvirke til, at kirken fortsat er en synlig del af bylivet i Hamborg.
 • være primus motor i mange af kirkens aktiviteter, ikke mindst julebasar og julekoncert, der er vigtige dele af kirkens liv i såvel kulturel som økonomisk henseende.
 • vil videreføre samarbejdet med de andre nordiske kirker, som ligger ved siden af den danske Kirke
 • vil samarbejde med det danske generalkonsulat, danske organisationer i Hamborg, med institutioner i havneområdet og andre relevante samarbejdspartnere.

St. Pauli/Havnen

Benediktekirken ligger centralt i Hamborg tæt på havnen og bydelen Sankt Pauli. Kirken er beliggende i et grønt bolig-/restaurant- og eftertragtet turistkvarter, tæt på de andre nordiske kirker. Der er gode S-togs-, U-Bahn- og busforbindelser. I området omkring kirken er flere restauranter og caféer, forskellige butikker samt Hamborgs vartegn: kirken St. Michaelis (”Hamburger Michel”). 

Danskere i Hamborg

Officielt er der ca. 25.000 danskere bosat i Hamborg-området. Det reelle tal er dog en del højere, da dette tal kun dækker officielt anmeldte personer. En stor del af de nytilkomne danskere er taget til Hamborg for at arbejde eller studere eller er udstationeret et par år. En anden stor gruppe er danskere, som har fundet en tysk partner. En meget stor del af kirkens liv udspiller sig i et stadigt større ungdomsmiljø udgående fra de mange unge danskere, der i perioder bor i byen.

Kirken 

Den Danske Sømandskirke har arbejdet i Hamborg siden 1875. I 1923 fik kirken for første gang sin egen bygning med udsigt over Elben i Bernhard-Nocht-Str. Denne bygning blev bombet og ødelagt under 2. verdenskrig. Sømandskirkens nuværende bygning i Ditmar-Koel-Str. blev indviet i 1952.

I 2008 blev kirkerummet udsmykket af kunstneren Erik A. Frandsen. Udsmykningen er meget særpræget, og mange turister kommer til kirken for at se og høre om kunstværket.

Kirken rummer kirkerum, samlingslokaler, kirkens kontor, bibliotek og køkken. Derudover rummer kirken præstens lejlighed samt tre bofællesskaber for p.t. 8 danske unge, hvoraf den ene er kirkens ungdomsassistent.  

Menigheden

Menigheden er bredt sammensat, og ønsket om at knytte forbindelse til både familier, unge og ældre er bærende for både det bestående arbejde og nye tiltag. Der er et aktivt menighedsråd, som står i spidsen for udvikling og fornyelse. 

Præsteboligen 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er en lejlighed beliggende i kirken. Lejligheden er stor og rummelig med terrasse. Kirken har en lille fælles have samt to garager, hvoraf den ene kan benyttes af præsten, og den anden er forbeholdt til opbevaring. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

I 2019 blev der afholdt 60 gudstjenester. Der blev foretaget 5 dåb, 3 vielser og 1 bisættelse, og der var 12 konfirmander. 

De faste regelmæssige arrangementer fylder meget i sømandskirkens dagligdag. Dertil kommer mange enkeltstående arrangementer og besøg af grupper. Hverdagen er travl; på en gennemsnitlig uge kommer ca. 500 mennesker igennem kirken. 

Ansættelsesvilkår 

Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk

 • Lønindplacering sker i lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger. 
 • Man ansættes efter de gældende regler i DSUK’s overenskomst med Præsteforeningen. Det er ikke en åremålsansættelse. Imidlertid er det vigtigt, at der i udlandet holdes kirke på en nutidig, folkekirkelig måde. Det er derfor ikke hensigten, at man er præst hos os i en meget lang årrække, men at man derimod er en del af vekselvirkningen mellem folkekirken og udlandskirkerne. Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg. 
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK.
 • DSUK sørger for aftaler med SKAT og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.
 • Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år.

Kontaktoplysninger 

Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside www.dankirke.de samt Facebooksiden dansk sømandskirke hamborg.

Nærmere oplysninger fås hos formanden for menighedsrådet Karin Schandorff på e-mail: karinschandorff@mac.com og sømandspræst Vicky Popp Fredslund, tlf. +49 40 371300 eller e-mail hamborg@dankirke.de, og kommende udlandsprovst Selma Ravn, tlf. +33 1 42 56 12 84, e-mail: pastor@frederikskirkenparis.dk

Tilsynsførende biskop er biskop Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00, e-mail: pesj@km.dk

Ansøgningsfrist: tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

Se fotos fra livet ved Benediktekirken her.

Kategorier Ledig stilling præst