PARIS | Præst til Frederikskirken | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet tor d. 7. maj 2020, kl. 11:48

Danske Sømands- og Udlandskirker søger ny præst til Den Danske Kirke i Paris (Frederikskirken).

Tiltrædelse fra den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Denne stilling rummer mange attraktive sider: Triumfbuen er lige om hjørnet, et pulserende liv udenfor og indenfor kirken, en stor opbakning til kirken fra danskerne i Paris og en hverdag, der aldrig er ens. Embedet som præst i Paris adskiller sig på mange punkter fra et præsteembede i Danmark, hvorfor sans for økonomi, ledelse og organisation er en nødvendighed. 

Frederikskirken 

Som præst i Paris betjener man den danske menighed i Paris og omegn. Der bor ca. 7.000 danskere i Paris-området, som kan benytte Frederikskirken til gudstjenester, kirkelige handlinger samt folkelige og kulturelle arrangementer. Frederikskirken er fra 1955. Den rummer en kirkesal med 110 pladser, stor opholds- og læsestue med tilknyttet køkken samt kirkens kontorer. På 1. sal findes lejligheder for ungdomsrådgiveren og kirkeassistenten.

Frederikskirken er registreret i Frankrig under fransk lov som en “Association Culturelle”. Kirken har et godt samarbejde med andre danske institutioner, bl.a. Danmarkshuset og den danske ambassade, og med andre grupper, som bl.a. anvender kirkens lokaler. 

Vi søger en præst, som:

 • værdsætter initiativrigdom og åbenhed og ønsker at fastholde en dansk folkekirke, der er et aktivt, samlende element for danskerne i Paris. 
 • er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet ind i en sammenhæng med menneskers liv og dagligdag.
 • vil tage aktivt del i formidlingen af de mange sociale og kulturelle aktiviteter.
 • er velorganiseret og fleksibel og kan indgå i de mangfoldige aktiviteter, som er i den danske kirke.
 • forstår at prioritere opgaverne i en travl arbejdsdag og kan tackle de specielle forhold for en præst blandt danskere i udlandet.
 • har evne og vilje til samarbejde med kirkeråd og mange frivillige medarbejdere.

Gudstjenester og kirkelige handlinger i 2019 

41 gudstjenester, 2163 gudstjenestedeltagere. 10 konfirmander, 3 dåb, 1 kirkelig velsignelse, 2 bisættelser/mindehøjtideligheder. 

Aktiviteter og arrangementer 

Det store årlige arrangement er julebasaren, som foregår over tre hele dage omkring 1. søndag i advent. Julebasaren besøges i de tre dage af ca. 3500 gæster, og der omsættes for godt 1,1 mio. DKK. Kirkens økonomi er meget afhængig af dette arrangement, og det kræver en meget stor indsats af både præst, ansatte, menighed og mange andre i ugerne før og efter. Alle lokaler tages i brug inklusiv kirken, kælder, dele af præsteboligen samt haven. 

Dertil kommer en lang række arrangementer i årets løb: søndagsfrokoster, seniorfrokoster (lørdage), påskearrangementer, julearrangementer, fredagsbarer, foredrag med danske kunstnere, fastelavn, generalforsamling, sankthans-fest og koncerter, foruden de faste ugentlige ting som ungdomsaftner, kor, gymnastik og læsekreds. Frederikskirken huser to forældrefinansiererede børneinstitutioner: skole (onsdage og lørdage) og en børnehave/vuggestue, som kirkerådet og præsten som daglig leder fører tilsyn med. Institutionerne har p.t. tilsammen omkring 35 børn. 

Der er i tilknytning til kirken læsesal med daglig åbningstid.

Ved Frederikskirken er desuden ansat 1 økonomimedarbejder, 1 ungdomsrådgiver, 1 kirkeassistent og tilknyttet 1 organist.

Præsten er ansvarshavende redaktør af kirkebladet, “Hilsen fra Frederikskirken”, som udsendes tre gange årligt.

Præsteboligen 

Boligen er beliggende på 2. sal og består af to store stuer, kontor, soveværelse og to mindre værelser, bad og toilet, separat gæstetoilet og køkken. Lejligheden har udsigt til terrasseanlægget mellem Danmarkshuset og kirken. Huslejen er p.t. DDK 2.539,60 per måned, derudover forbrugsudgifter. Huslejen reguleres hvert år pr. 1. august. 

Kirkerådet 

Kirkerådet består af 10 medlemmer inkl. præsten, som er født medlem. Kirkerådet er meget aktivt og støtter op om præsten. Mindst 8 kirkerådsmøder årligt.

Ansættelsesvilkår 

Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk

 • Lønindplacering sker i lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger. 
 • Man ansættes efter de gældende regler i DSUK’s overenskomst med Præsteforeningen. Det er ikke en åremålsansættelse. Imidlertid er det vigtigt, at der i udlandet holdes kirke på en nutidig, folkekirkelig måde. Det er derfor ikke hensigten, at man er præst hos os i en meget lang årrække, men at man derimod er en del af vekselvirkningen mellem folkekirken og udlandskirkerne. Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg. 
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK.
 • DSUK sørger for aftaler med SKAT og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelse med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.
 • Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år.
 • Der søges om tilknytning til Den Kgl. Danske Ambassade i Paris som socialattaché.

Kontaktoplysninger 

Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside www.frederikskirkenparis.dk

Nærmere oplysninger fås hos formanden for kirkerådet, Søren Eskildsen, tlf. +33 6 08 28 68 48, e-mail: soren.eskildsen@orange.fr og hos Danske Sømands- og Udlandskirker, kommende udlandsprovst Selma Ravn, tlf. +33 1 42 56 12 84, e-mail: pastor@frederikskirkenparis.dk

Tilsynsførende biskop er biskop Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00, e-mail: pesj@km.dk.

Ansøgningsfrist: tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

KLIK HER OG SE EN FILM FRA LIVET I FREDERIKSKIRKEN

Kategorier Ledig stilling præst