SØFART | Fuld finansiering til pilotprojekt | Danske Sømands- og Udlandskirker
Udgivet man d. 22. jun 2020, kl. 15:45

25. juni lancerede Danske Sømands- og Udlandskirker sammen med Danske Rederier  en søfartsrapport, som der er arbejdet intenst med gennem mere end et år. Vi har ønsket at undersøge, hvordan vi fortsat kan være en relevant og nærværende partner for danske søfarende.

Et initiativ er allerede søsat, nemlig chat-tilbuddet "Samtaler til Søs", som også i mellemtiden har opnået fuld finansiering, hvilket vi er lige dele taknemmelige for og stolte over. Chatten er et supplerende tilbud til det fysiske skibsbesøg, som der ofte er for travlt til, eller som ikke nødvendigvis falder sammen med behovet for at tale med nogen udenfor arbejdsfællesskabet ombord.

Læs mere om initiativet på www.samtalertilsoes.dk

Følgende fonde har støttet pilotprojektet:
Den A. P. Møllerske Støttefond
TrygFonden
Vellig Foreningen
Lauritzen Fonden
Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel
Laurits Andersens Fond

Stor tak til fondene såvel som Danske Rederier der lagde hus til lanceringen, såvel som Torm Fonden der støttede rapportens tilblivelse.

Kategorier Nyheder