SYDSLESVIG | Velkommen til Ronald Risvig

SYDSLESVIG | Velkommen til Ronald Risvig


# Nyheder
Udgivet tirsdag d. 18. august 2020, kl. 15:56

Det glæder os at offentliggøre Ugle Herreds nye præst, Ronald Risvig, som tiltræder 15. september og skal bo i præsteboligen i Tarp.

”Jeg glæder mig til at tiltræde embedet,” siger Ronald Risvig, der ser frem til at virke i et område med en helt speciel historie. ”Evangeliet er det samme verden over, men den historiske og samfundsmæssige sammenhæng er væsentlig anderledes i Sydslesvig, end i Danmarks midt-og vestjyske miljø." 

Ronald Risvig kommer fra et embede som valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, og med sig har han en alsidig erfaring både som lærer, leder for grundtvigske friskoler, en uddannelse i sjælesorg og gestaltterapi mm.

”Det glæder mig, at DSUK's bestyrelse har valgt at følge indstillingen fra Jaruplund danske menighed, Menigheden under den danske Kirke i Tarp og Vanderup danske menighed, provst og biskop” siger Sydslesvigprovst Hasse Neldeberg Jørgensen.

Ronald Risvig indsættes i Tarp danske kirke søndag, d. 20. september kl. 14.00.