SYDSLESVIG | Aflysning af fysisk kirkedag

SYDSLESVIG | Aflysning af fysisk kirkedag


# Nyheder
Udgivet torsdag d. 20. august 2020, kl. 10:14

Sydslesvigprovst Hasse Neldeberg Jørgensen oplyser, at Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkeråd har besluttet at aflyse den fysiske Kirkedag i 2020: ”Oprindeligt aflyste kirkerådet Kirkedagen d. 10. maj og pegede på d. 6. september som ny dato. Dog er den virusbetingede smittefare desværre fortsat aktuel. Derfor ønsker kirkerådet at se bort fra afholdelse af en fysisk Kirkedag i 2020,” oplyser provsten.

Vedtægter kræver generalforsamling
DKS's vedtægter kræver, at en generalforsamling afholdes hvert år. Derfor har kirkerådet bedt medlemmerne – de enkelte menigheder – om at indkalde menighedsrådet til et møde, hvor menighedsrådsmedlemmerne tager stilling til punkterne på dagsorden seneste d. 6. september.

Kirkerådets årsberetning, pluk fra præsternes beretninger og DKS's regnskab 2019 kan ses på www.dks-folkekirken.dk.