LOLLAND FALSTER Årsmøde | Danske Sømands- og Udlandskirker
Torsdag d. 11. april 2019, kl. 19:00

Benediktekirken i Hamborg
En dansk kirke for søfolk, fastboende og studerende

Pastor Vicky Popp Fredslund og ungdomsassistent Amanda Winther Fugl
fortæller om det vidtspændende arbejde i og ud fra sømandskirken i den store by ved Elben.

Foredraget lægger op til den 3-dages tur, vi planlægger i september 2020.

Herefter generalforsamling iht. vedtægterne.

Sted
Gedser præstegård, Langgade 36, 4874 Gedser