AARHUS Årsmøde | Danske Sømands- og Udlandskirker
Søndag d. 31. marts 2019, kl. 10:30

Hermed inviteres repræsentanter for menighedsråd i Aarhus Stift, der er medlem af DSUK,
og andre, som støtter arbejdet for Danske Sømands- og Udlandskirker over hele verden.

Årsmødet indledes med gudstjeneste i Skt. Johannes kirke kl. 10.30. Prædikant er Leise
Christensen, sognepræst ved Skt. Johannes kirke og medlem af stiftsbestyrelsen. Derefter
serveres en let frokost.

Efter frokosten orienterer næstformand for DSUK’s hovedbestyrelse Inge Kjær Andersen
om arbejdet i DSUK’s hovedbestyrelse.

Der vil være mulighed for at købe salgsvarer, som sælges til fordel for DSUK’s arbejde.

Årsmødets Generalforsamling begynder kl. 13.00 med beretning ved formanden og valg
til bestyrelsen, samt valg til repræsentantskabet, til Lands- og Repræsentantskabsmødet,
på Nyborg Strand lørdag den 24. august 2019.

Såfremt man ønsker at deltage i frokosten, beder vi om tilmelding senest onsdag den
27. marts til formanden Gunnar Kasper Hansen, telefon 42 58 31 12, email
gu.ka.han@privat.dk

Medvirkende
Sognepræst Leise Christensen, næstformand i DSUK Inge Kjær Andersen
Sted
Skt. Johannes Kirke, Peter Sabroes Gade 20, 8000 Aarhus, Danmark