ARBEJDET I DANMARK | Danske Sømands- og Udlandskirker

Den vigtige opbakning

Forankringen i den danske Folkekirke er altafgørende for kirkerne i udlandet. Ethvert dansk sogn har sognebørn i udlandet, siges det, og med danskernes rejselyst bliver efterspørgslen på dansk kirkeliv i udlandet ikke mindre. 

Dels gennem vores struktur, men i høj grad også via forskellige aktiviteter og initiativer i Danmark, fastholdes forankringen mellem Danmark og de danske kirker udenfor landets grænser.

 

Foto: Benediktekirken i Hamborg, fastelavn 2018