Repræsentantskab | Danske Sømands- og Udlandskirker

Sammensætning

Op til 150 personer har sæde i DSUKs repræsentantskab. 50 vælges ved årsmøder i stifterne, 19 udpeges af organisationer og 65 af kirkerne i udlandet. Endvidere er de 15 medlemmer af bestyrelsen også medlem af repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet vælger formand og bestyrelse og godkender bestyrelsens beretning, årsregnskab samt budget på det årlige møde. 
 

Repræsentantskabets medlemmer 2017
Repræsentantskabets medlemmer 2018
Repræsentantskabets medlemmer 2019
Repræsentantskabets medlemmer 2020

 

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017
Referat fra repræsentantskabsmøde 2018
Referat fra repræsentantskabsmøde 2019