ITALIEN | Rom | Danske Sømands- og Udlandskirker

Den Danske Kirke i Rom

 

Der holdes i 2020 gudstjeneste og konfirmation pinsedag d. 31. maj kl. 11.15 og julegudstjeneste 2. søndag i advent d. 6. december kl. 11.15. Ved begge lejligheder er der komsammen efter gudstjenesterne. Besøgspræsten besøger Italien 6-8 gange i løbet af året, og man er velkommen til at kontakte præsten, hvis man ønsker en samtale eller andet. Samtaler er fortrolige og har vide rammer.

 

Adresse Personale
Birgittinerklosteret Besøgspræst
Casa Brigida Susanne Freddin Skovhus
Piazza Farnese 96 Tlf +45 2367 4237
00186 Rome sus@km.dk
  Skype: susanne.skovhus

 

 

Der er desuden samarbejde med den svenske kirke, der har fast præst i Rom:
www.svenskakyrkan.se/rom