ØSTRIG | Wien | Danske Sømands- og Udlandskirker

Den Danske Menighed i Wien


En besøgspræst er knyttet til den danske menighed i Wien i Østrig, og der holdes gudstjeneste to gange om året ved en tilrejsende præst fra Danmark. 

Ønskes oplysninger om gudstjenester og kirkelige handlinger i Wien, rettes henvendelse til:

Kontaktperson Menighedsrådsformand 
Susse Frost Herzog Gunvor Sramek
Engerthstrasse 235/1/1/3 gunvor.sramek@gmail.com
A-1020 Wien  
Tlf +43 (1) 729 1472 Besøgspræster
Mobil +43 699 1212 1023 Erik Møller, Århus
duke.s@gmx.at Peter Stentoft, Horsens