STØT SOM SOGN | Danske Sømands- og Udlandskirker

Fra kirke til kirke

Hovedparten af alle danske enighedsråd har tegnet medlemsskab for at støtte arbejdet med at være folkekirke for danskere uden for Danmarks grænser. 

I formularen herunder kan man som sogn eller menighedsråd melde sig ind. Eller det kan ske pr. telefon ved at ringe til sekretariatet - 70 26 18 28.

Tiset menighedsråd i Århus stift er medlemmer 
hos Danske Sømands- og Udlandskirker.