Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sekretariat

 

Selma Ravn 
Udlandsprovst


sr@dsuk.dk 

Overordnet ledelse af DSUK. Provstefunktion for alle præster (ekskl. Sydslesvig) herunder ansæt­telser og indsættelser af præster, faglig udvikling, arbejdsmiljø, MUS etc. Forhandling og mægling med råd og præster.
Gejstligt tilsyn i samarbejde med DSUKs biskopper. Bestyrelses­ og udvalgs­arbejde. Visioner og udvikling.Tommy Liechti
Administrationschef 

tl@dsuk.dk 

Administrativ chef, herunder ansvarlig for bestyrelsesbetjening. Sekretær for bestyrelsen. Ansvarlig for aftaler med kirkerne. Ansvar for repræsentantskabsmøder. Overordnet økonomiansvarlig her­under budgetter, regnskaber, mellemregninger og afrapporteringer. Leder af bogholderiet.


Pia Frederiksen
Løn og HR

pf@dsuk.dk

Administration af løn, ferie, sygdom, dagpenge, pensionsordninger, udstationeringsforsikringer, ulykkesforsikringer og gruppelivsforsikringer mv. Indberetninger til SKAT, ATP, Virk, Danmarks Stati­stik. Administration og koordinering af flytninger.  Winnie Mendahl 
Bogholder

wm@dsuk.dk

Ansvar for indbetalinger, udbetalinger og afstemninger bortset fra løn. Assistance til administra­tionschefen med opgaver som budgetopfølgning, ledelsesrapportering og årsregnskaber. Mellemregninger for alle kirker og afstemninger af konti.Margareta Bærentzen
HR og sekræter

mab@dsuk.dk

Sekretær for udlandsprovst og administrationschef.  Personaleadministration, herunder stillingsop­slag, indhentning af attester, visumansøgninger, akkreditering til diplomatstatus, kgl. stadfæstelser, m.v.  Ansættelse af juniorassistenter.
Booking af rejser, adm. af kirkeskattefritagelser, kirkebogsfø­ring.  Opdatering af intranet/DAB.  Autorisering af KM-­adresser.Eva Ejdorf Brøsted 
Fundraiser og projektleder 

eb@dsuk.dk

Ansvarlig og udførende ift. fundraising hos private, danske sogne, virksomheder, fonde mv. Råd og vejledning til DSUK kirker vedr. fundraising. Udvikling af nye fundraisingaktiviteter.Anne Meldgaard
Redaktør og kommunikationsmedarbejder

am@dsuk.dk

Redaktør for NYT, webmaster på www.dsuk.dk, social media manager på Facebook og øvrige kana­ler. Udvikling af kampagner samt udfærdigelse af tryksager og markedsføringsmateriale generelt. Andre informationsopgaver og pressekontakt.Julianne Sloth Bach 
Projektleder

jsb@dsuk.dk

Udviklingsopgaver, projekter og undersøgelser samt oplæg og rapporter. Ansvar for lands­ og repræsentantskabsmøder. 


Vibeke Fenger 
Kontorassistent

vf@dsuk.dk

Receptions­ og serviceopgaver, herunder telefon og post. Medvirken i fundraising. Ansvar for medlems­ og adressedatabase. Koordinering af udstilling og foredrag.