Anne E. Jensen | Danske Sømands- og Udlandskirker

Giv en kort præsentation af dig selv.
Jeg har været formand for DSUK siden 2014 og er fhv. medlem af Europa-Parlamentet, valgt i årene 1999-2014. Jeg er valgt til kommunalbestyrelsen i Kalundborg, formand for Kalundborg Forsyning A/S samt bestyrelsesmedlem i Kalundborg Havn A/S og DANVA. Desuden har jeg opgaver for Europa-Kommissionen som koordinator for EU-transportkorridoren, der løber fra de polske Østersø-havne til slovenske og italienske havne ved Adriaterhavet. 

Jeg er uddannet cand. polit. og har, før jeg gik ind i politik, haft en længere karriere i bankverdenen, bl.a. som cheføkonom, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tidende.  

Jeg er 68 år, har to døtre og fire børnebørn.

Hvad er dine erfaringer med bestyrelsesarbejde?
Jeg har gennem årene primært arbejdet i bestyrelser relateret til uddannelse, finans og transport. Jeg var således formand og med i opbygningen af evalueringscentret for de videregående uddannelser samt for center for internationalisering af uddannelserne. Jeg har været bestyrelsesmedlem i DSB S-tog A/S og i Nordea Invest.

Hvad er din relation til DSUK?
Jeg er formand for bestyrelsen siden 2014, hvor jeg blev opfordret til at stille op på baggrund af mine internationale erfaringer og kendskab til kirkelige forhold. Det har været læreår for mig, men jeg synes, vi har en god bestyrelse, der arbejder aktivt for at sikre gode rammer for det kirkelige arbejde ude. 

Beskriv dit kirkelige engagement.
Mit kirkelige engagement er privat og personligt, men rummer også aktiv deltagelse i menighedsrådsarbejde p.t. som kontaktperson i Vor Frue kirke i Kalundborg.

Gennem i alt en halv snes år har jeg siddet i menighedsråd, heraf 8 år som formand.

Hvilke opgaver vil du tage fat på, hvis du bliver valgt?
Jeg arbejde for, at DSUK får en stærkere økonomi, så vi kan være til stede, hvor der er behov for kirkelig betjening. Vi skal sikre gode rammer for præster og menigheder. I den forbindelse er jeg glad for det øgede fokus, der er kommet på efteruddannelse og konventer for præsterne.