Inge Kjær Andersen | Danske Sømands- og Udlandskirker

Giv en kort præsentation af dig selv.
Jeg er 42 år og bor i Klarup ved Aalborg. Jeg er uddannet cand.scient.adm. og arbejder som specialkonsulent i Rebild Kommune.

Hvad er dine erfaringer med bestyrelsesarbejde? 
Jeg har i mere end 22 år deltaget i forskelligt organisatorisk og politisk arbejde. Gennem 19 år har jeg siddet i menighedsråd, 11 år som formand.
Desuden sidder jeg på 6. år i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, hvor jeg netop er genvalgt og blevet næstformand. 
På 13. år sidder jeg også i Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

Hvad er din relation til DSUK?
Jeg er næstformand i bestyrelsen og har med stor fornøjelse besøgt flere DSUK kirker, når jeg har været på ferie i udlandet. 

Beskriv dit kirkelige engagement.
Min tilgang er med hjerte og fornuft. Ting skal give mening og kunne forklares, men også føles og opleves som rigtige, - et regneark er ikke svaret på alting. Kirkerne både ude og hjemme skal forbedres og tilpasse sig tiden med respekt for ordet og traditionerne. Vi skal tale et sprog, som er forståeligt og være tilstede, hvor folk er. Det er nogle af grundværdierne for mit virke. 

Hvilke opgaver vil du tage fat på, hvis du bliver valgt?
Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med: 
At sikre politisk opbakning og øget tilknytning til folkekirken. 
Skabe bedre økonomi og fortsat ligestilling af kirkerne.
Udvikle kommunikationsområdet.
Tilpasning af sekretariatet, så det bedst muligt kan rådgive, vejlede og støtte præster og menighederne ude.