Hans Mørk Janus | Danske Sømands- og Udlandskirker

Giv en kort præsentation af dig selv.
Jeg født i Aarhus, men opvokset i Charlottenlund. Jeg er uddannet civilingeniør med PhD i fysik og har mange års erfaring som erhvervsleder i danske og multinationale produktions- og handelsvirksomheder. I de seneste år har jeg specielt fokuseret på implementeringen af tidssvarende IT-platforme og forretningsudvikling. Jeg er gift med Anne Marie og sammen har vi to voksne sønner. Min karriere har ført til længerevarende ophold i Europa og USA samt en betydelig rejseaktivitet også i Mellem- og Fjernøsten. Vores primære bolig er i Rungsted, men vi opholder os en del i Nice-området. Jeg har altid været engageret i organisations- og hjælpearbejde og har i mange år været Rotarianer. I de senere år med speciel fokus på fundraising. Af fritidsinteresser kan nævnes golf, vandreture, slægtsforskning og havearbejde.

Hvad er dine erfaringer med bestyrelsesarbejde?
Mine bestyrelseserfaringer kan opdeles i de erhvervsmæssige og de frivillige. Blandt de første kan nævnes handels- og produktionsvirksomheder i Norden og England. De frivillige spænder fra studenterorganisation, grundejerforeninger, NGO-er, handelsstandsforening, brancheforeninger samt Kirkekomiteen i Église Danoise, Nice. I en del af disse organisationer har der været tale om almindelige bestyrelsesposter og i en del om formandsposten og posten som repræsentantskabets revisor.

Hvad er din relation til DSUK?
Min relation til DSUK baserer sig på mit arbejde som kasserer for den danske kirke i Nice, hvor vi er kommet i en årrække. Siden 2016 har jeg været medlem af repræsentantskabet. Hertil kommer, at jeg for nærværende er medlem af DSUK’s udvalg vedrørende dialog og samarbejde med udlandskirkernes kirkeråd og menighedsråd.

Beskriv dit kirkelige engagement?
Min kone og jeg har i mange år været kirkeligt engageret. Vi er regelmæssige kirkegængere hovedsageligt i Rungsted Kirke, hvor min kone er mangeårigt medlem af menighedsrådet. Desuden kommer vi selvfølgelig i Den Danske Kirke i Nice, når vi er der.

Hvilke opgaver vil du tage fat på, hvis du bliver valgt?
Hvis jeg bliver valgt til DSUKs bestyrelse vil jeg med min erhvervsmæssige og internationale baggrund forsøge at medvirke til, at der bliver truffet fornuftige beslutninger på et oplyst grundlag. I begyndelsen vil jeg lytte for at danne mig et overblik over de udfordringer, der foreligger, og konkret vil jeg følge op på implementeringen af DSUKs nye økonomifordeling og tilstræbe at bidrage med mine erfaringer indenfor fundraising. Et andet naturligt fokusområde vil være sikringen af en effektiv digital udvikling i organisationen. Hertil bemærkes, at jeg i dag er administrator for Churchdesk-systemet i Nice, som vi har valgt at implementere og anvende som kernen i vores administration og kommunikation med menigheden.