Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hjælpefond

DSUKs hjælpefond


Siden 1920 har ’Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet’ hjulpet danskere, som gennem årenes løb og ofte uden varsel er havnet i vanskelige og ulykkelige situationer i blandt andet afsidesliggende dele af verden. 

Men fokus og behov har ændret karakter igennem fondens levetid, idet det oprindelige formål var at hjælpe danskere i Tyskland efter 1. verdenskrig.

Fonden er ophørt pr. 22. oktober 2014, og de resterende midler er overført til DSUK. 

Aktiviteterne føres nu videre i Danske Sømands- og Udlandskirker under navnet ’DSUKs Hjælpefond for danske i udlandet’, men uddelinger af puljen vil ske efter de samme nuværende retningslinjer. I forbindelse med fondens 75 års dag skrev redaktør Niels Alsted, der var medlem af bestyrelsen siden 1968 og i tyve år fra 1981 fondens formand, en artikel i Danmarksposten - det nuværende Danes – med titlen ’For dem, det gik ilde i udlandet’. 

Her fremhæves de danskere, som vi sjældent hører om, nemlig de danske, der har det svært i udlandet. Desto mere vigtigt er det, at der er hjælp til dem i lande, hvor de sociale systemer fortsat er meget mangelfulde sammenlignet med vort danske system. Når hjælpen modtages af en måske gammel og/eller syg dansker i udlandet, har det også stor betydning, at hjælpen kommer netop fra Danmark.

Ved overdragelsen af Nationalt Hjælpefond bestod fondens bestyrelse af generalkonsul Carsten Dencker Nielsen (næstformand i Danes Worldwide), forretningsfører Henning Romme, pastor Ronald Pedersen (tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne) og Anne-Grethe Jørgensen, Borgerservice i Udenrigsministeriet. 

Ansøgning
Midlerne administreres for fremtiden af DSUK, og henvendelser om fonden samt ansøgninger bedes rettet til økonomichef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk