Udvalg | Danske Sømands- og Udlandskirker

Udvalg under bestyrelsen


DSUKs bestyrelse består af 15 personer med forskellig baggrund. De mødes fem gange årligt og tager sig af den øverste ledelse af organisationen.

Bestyrelsens medlemmer er henholdsvis valgt på repræsentantskabsmødet, valgt af DSUKs ansatte, udpeget af organisationerne eller har en opgave som tilsynsførende biskop.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg til at behandle sager detaljeret. 
 

Udvalg

Personale- og ansættelsesudvalg
Anders Vestergaard, formand
Mogens Lindhardt                                                   
Peter Lynggaard Jacobsen
Bodil Toftdahl
Per Melhoff
Pia Sundbøll

Udvalg for udvikling af dansk kirkelig betjening i udlandet
Per Poulsen-Hansen, formand
Carl Bjarkam
Erling Andersen
Birgitte Kragh Engholm
Else Hviid
​Pia Sundbøll

Ad hoc udvalg for ungdomsarbejde
Karina Sillesen Elmquist, formand
Selma Ravn
Palle Baggesgaard Pedersen
​Pia Sundbøll

Ad hoc udvalg for gennemgang af kirkernes vedtægter
Tommy Liechti, formand
Carl Bjarkam

Dialogudvalg
Anne E. Jensen, formand
Line Kofoed
Søren Eskildsen
Hans M. Janus
Jens M. Jensen
​Pia Sundbøll