Udvalg | Danske Sømands- og Udlandskirker

Udvalg under bestyrelsen


DSUKs bestyrelse består af 15 personer med forskellig baggrund. De mødes fem gange årligt og tager sig af den øverste ledelse af organisationen.

Bestyrelsens medlemmer er henholdsvis valgt på repræsentantskabsmødet, valgt af DSUKs ansatte, udpeget af organisationerne eller har en opgave som tilsynsførende biskop.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg til at behandle sager detaljeret. 
 

Udvalg

Personale- og ansættelsesudvalg
Anders Vestergaard, formand
Mogens Lindhardt                                                   
Hans M. Janus
Bodil Toftdahl
Marianne Gyldenkærne
Udlandsprovst

Ad hoc udvalg for ungdomsarbejde
Karina Sillesen Elmquist, formand
Selma Ravn
Palle Baggesgaard Pedersen
​Vicky Popp Fredslund
Udlandsprovst
 
Lobbyarbejdsgruppe
Anne E. Jensen, formand
Inge Kjær Andersen
Peter Skov-Jakobsen
Marianne Christiansen
Marianne Gaarden
Udlandsprovst
Tommy Liechti