Bilag | Danske Sømands- og Udlandskirker

Relevante bilag til årets møde vil løbende blive lagt her på siden:

Dagsorden

Årsberetning 2018

Årsrapport fra revisor

Økonomibilag

Indkomne forslag

Visions- og handlingsplan

Budget

Kandidater til bestyrelsen
Der er i år en formandskandidat uden modkandidat samt tre kandidater til tre poster i bestyrelsen

Vedtægter til orientering