SYDAMERIKA | Danske Sømands- og Udlandskirker

Danske emigranter og deres efterkommere

For mere end 150 år siden etableredes den første danske menighed i Tandil. Siden sørgede foretagsomme danskere i  i 1920'erne for etablering af en dansk kirke I Buenos Aires og flere menigheder fulgte i det Argentinske. I dag holder efterkommere og dansksindede ved deres ophav gennem kirkeliv og vedligeholdelse af danske traditioner. Gudstjenesterne er ikke længere på dansk, da majoriteten i dag er spansktalende.

 

foto: Susana Bidan, fra 100 års jubilæum i Necochea 2016