Venskabsmenigheder

Det går begge veje

Menighedsråd fra danske sogne, kor, præster og enkelt personer besøger ofte vores kirker verden over. Nogle sogne har årelange venskaber mellem deres menigheder, og det er til stor glæde og inspiration for begge parter.
 

Bliv venskabsmenighed med en dansk kirke i udlandet. DSUK har udarbejdet en brochure, der fortæller nærmere om projektet.

Download brochuren