MENIGHEDSRÅD | Danske Sømands- og Udlandskirker

Bak op om jeres sognebørn i udlandet

   

Med et medlemsskab af DSUK er jeres menighedsråd med til at støtte sognebørn, der er rejst ud i verden af forskellige årsager. Danske Sømands- og Udlandskirker er populært sagt folkekirke i udlandet. DSUK har udarbejdet en folder, der fortæller hvad jeres medlemsskab af DSUK betyder for de danske kirker i udlandet.. Download folderen ved at klikke på billedet nedenfor.

Et medlemskab tegnes i tre forskellige størrelser afhængig af antal sognebørn.

Under 1.000 sognebørn: 500 kr. p.a.
Mellem 1.000-5.000 sognebørn: 1.200 kr. p.a.
Over 5.000 sognebørn: 1.800 kr. p.a.

Køb medlemskab her

 

Danskere bosætter sig i stadig stigende grad i udlandet, og ethvert dansk sogn har sognebørn i udlandet i kortere eller længere tid. Søfarende, unge under uddannelse, unge på rygsækrejse, udstationerede, pensionister og mange flere nyder godt af DSUKs kirker og menigheder. 

For de danske kirker og menigheder over hele verden er det vigtigt at vide sig i et fællesskab med folkekirkens menigheder i Danmark, og det økonomiske bidrag sognemenighederne i Danmark yder ved at tegne medlemskab, er en direkte hjælp til dansk kirkeliv i udlandet.

I lov om Folkekirkens økonomi §2, nr. 6, står muligheden for at afholde udgifter vedr. kirkelig betjening af medlemmer i udlandet beskrevet. Kontingentet bogføres i den officielle kontoplan på artskonto 224510 og formålskonto 38.