GRÆKENLAND | Athen | Danske Sømands- og Udlandskirker

Den Danske Kirke i Grækenland


En dansk sognepræst besøger flere gange om året Grækenland og holder danske gudstjenester i Athen og Kreta.

Gudstjenesterne finder sted i Den Skandinaviske Kirke, der er placeret centralt i Athen. Ved kirken er der ansat en svensk præst, der forretter gudstjeneste hver søndag.
 

Adresse Det danske Institut i Athen danner
Den Skandinaviske Kirke rammen om en række arrangementer.
Daidalou 18, Plaka www.diathens.gr
105 58 Athen, Grækenland  
Find vej til kirken  
   
Kontaktinformationer                 
Tlf +30 210 4516564  
aten@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/aten